Balans 2016 Wheels for Health

Beste belangstellende,

Conform eisen en voorwaarden van de Anbi-status treft u de (begroting en) balans 2016 aan van stichting Wheels for Health.

Begroting en balans 2016 (vastgesteld op 1-2-2016) in EURO’s

                      Inkomsten                                                   Uitgaven

Gelden van derden         20.000           Bank                                           200
Automatisering                   700
Promotiemateriaal            300
Reis- & verblijfkosten      300
Donaties                           18.500

Totaal                           20.000              Totaal                             20.000

Balans 2016 – eindstand 2016 in EURO’s

                   Inkomsten                                                     Uitgaven

Gelden van derden        36.286,82        Bank                                     209,44
Automatisering             611,05
Promotiemateriaal      425,00
Reis- & verblijfkosten   79,48
Donaties                     13.162,88
Nog te besteden           21,798,97

Totaal                       36.286,82        Totaal                         36.286,82

Hartelijke groet,

Ellen van Schaik,
voorzitter Wheels for Health