Balans 2017 Wheels for Health

Beste belangstellende,

Conform eisen en voorwaarden van de Anbi-status treft u de balans 2017 aan van stichting Wheels for Health.

Financieel Jaaroverzicht 2017 Stichting Wheels for Health

Opgesteld: 24 juni 2018

———————-

Saldo:

Op 1-1-17 in kas                                                      €   1.500,44

Op 1-1-17 spaarrekening                                         € 20.298,53

Totaal op 1-1-17 in kas                                          € 21.798,97

 

Op 31-12-17 op lopende rekening                           €  1.723,41

Op 31-12-17 op spaarrekening                               €  6.802,07

Op 31-12-2017 Totaal te besteden / in kas €  8.525,48

 

Verantwoording:

 

Inkomsten 2017:

Giften en donaties  van derden € 2.567,50

Totaal inkomsten € 2.567,50

 

Uitgaven 2017:

Bank € 162,75

Automatisering € 53,24 euro

Notaris en KvK € 0,00

Promotiemateriaal € 0,00

Reis- en verblijfkosten € 0,00

Donaties aan ziekenhuis Gambia € 15.625,00

Totaal uitgaven € 15.840,99

 

Opgesteld door:

M.A.C. Plasmeijer

Penningmeester stichting Wheels for Health

Werkzaam in eigen bedrijf; Code-M; Zorg voor Verandering

 

Verantwoording:

In begin 2017 stond nog een groot bedrag klaar om de donaties van 2016 verder uit te kunnen geven. Dit is in 2017 daadwerkelijk gebeurd, waardoor het eindsaldo in 2017 veel lager is. Zoals te zien zijn de grootste uitgaven de donaties, en een minimaal bedrag aan kosten bank en automatisering. Voor 2018 is € 7.725,48 vanuit 2017 in de begroting opgenomen voor donaties, daarnaast hebben we verdere activiteiten ontplooid om ook in 2018 donaties te kunnen blijven doen.