Balans 2018

Beste belangstellende,

Conform eisen en voorwaarden van de Anbi-status treft u de balans 2018 aan van stichting Wheels for Health.

Financieel Jaaroverzicht 2018 Stichting Wheels for Health

Opgesteld: 26 juni 2019

———————-

Saldo:

Op 1-1-18 in kas ………………………………………………. €  1.723,41

Op 1-1-18 spaarrekening …………………………………….  € 6.802,07

Totaal op 1-1-18 in kas ……………………………………..  € 8.525,48

Op 31-12-18 op lopende rekening …………………………..  €  7.571,42

Op 31-12-18 op spaarrekening ……………………………… €  0,00

Op 31-12-2018 Totaal te besteden / in kas ………………. €  7.571,42

Verantwoording:

Inkomsten 2018:

Giften en donaties  van derden ……………………………… € 9.287,59

Totaal inkomsten ……………………………………………. € 9.287,59

Uitgaven 2018:

Bank ……………………………………………………………. € 235,02

Automatisering ………………………………………………… € 131,71

Notaris en KvK ………………………………………………… € 0,00

Promotiemateriaal …………………………………………….. € 0,00

Reis- en verblijfkosten ………………………………………… € 0,00

Donaties aan ziekenhuis Gambia …………………………… € 9.874,92

Totaal uitgaven ………………………………………………. € 10.241,65

Opgesteld door:

M.A.C. Plasmeijer

Penningmeester stichting Wheels for Health

Werkzaam in eigen bedrijf; Code-M; Zorg voor Verandering