Gambia reis januari 2019

page1image3835584

Wil jij een Gambiaanse ziekenhuismedewerker in Gambia blij maken door zijn of haar training te sponsoren?

Dat kan al met een klein gebaar!

Wheels for Health, een stichting die transportmiddelen verzorgt voor Gambiaanse ziekenhuizen, gaat in januari 2019 met een groep van donateurs en bestuursleden de diverse projecten van de stichting bekijken. Een aantal projecten speelt zich af in en rond het Bwiam General Hospital (in Bwiam).
Met de reisgroep willen we, naast het bezoeken van de projecten en het genieten van bijzondere Gambiaanse plekken, onze “Nederlandse” kennis en ervaring delen met zoveel mogelijk ziekenhuismedewerkers. We willen daarbij van hen ook veel leren en stellen vooraf onze persoonlijke doelstellingen op. Door interactieve trainingssessies op basis van vragen die er op dat moment leven bij de medewerkers van diverse disciplines van het ziekenhuis, willen we elkaar bewust ontmoeten en kennis uitwisselen. Uit eerdere ervaringen weten we dat deze trainingen waardevolle inzichten geven en een `beweging ́ opgang kunnen brengen. Zo vertelde een leidinggevende ons achteraf dat zij zich door de training bewust werd van de mogelijkheid om meer coachend in plaats van adviserend leiding te geven. Met een aantal praktische handvatten kon zij daarmee meteen aan de slag. Het was voor haar een eye opener dat medewerkers hierdoor zélf naar oplossingen gingen zoeken. Wat ons als trainers trof was hoeveel je kunt bereiken met een interactieve trainingsvorm in plaats van het “zenden van informatie”, ook in een nieuwe, niet- Westerse omgeving. Dat heeft onze kennis en vaardigheden enorm verrijkt.

De ziekenhuismedewerkers hebben helaas weinig tot geen middelen, zoals papier, pennen en een manier om het lesmateriaal op te slaan. Wil je daarbij ondersteunen? Dat kan eenvoudig met een donatie van € 10 per ziekenhuismedewerker voor pen, papier en een eenvoudige maaltijd. Je kunt ook denken aan een schenking in natura voor allerlei kantoorattributen als usb stick, gebruikte smart phone of laptop, die deelnemers aan de training kunnen gebruiken. Laat in beide gevallen een berichtje achter of app een van ons. Alle donateurs ontvangen na afloop een persoonlijk bedankje van alle betrokkenen.

Maak jij een ziekenhuismedewerker ook blij? Samen kunnen we het verschil maken.

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze Stichting Wheels for Health? Bekijk dan eens dit mooie fimpje, waarbij vrouwelijke vrijwilligers van het ziekenhuis, die ook hun eigen groenten verbouwen, een busje in ontvangst nemen waarmee ze voortaan hun groenten kunnen vervoeren naar de regionale markt. Ze zijn uitzinnig van vreugde bij deze nieuwe bron van inkomsten. Ze zorgen zélf voor het onderhoud van het busje, door het busje ook in te zetten voor transport van betalende passagiers.

Mariëlle Plasmeijer, Ellen van Schaik & Yvonne Ramakers – bestuur stichting Wheels for Health

page1image3676464

Balans 2017 Wheels for Health

Beste belangstellende,

Conform eisen en voorwaarden van de Anbi-status treft u de balans 2017 aan van stichting Wheels for Health.

Financieel Jaaroverzicht 2017 Stichting Wheels for Health

Opgesteld: 24 juni 2018

———————-

Saldo:

Op 1-1-17 in kas                                                      €   1.500,44

Op 1-1-17 spaarrekening                                         € 20.298,53

Totaal op 1-1-17 in kas                                          € 21.798,97

 

Op 31-12-17 op lopende rekening                           €  1.723,41

Op 31-12-17 op spaarrekening                               €  6.802,07

Op 31-12-2017 Totaal te besteden / in kas €  8.525,48

 

Verantwoording:

 

Inkomsten 2017:

Giften en donaties  van derden € 2.567,50

Totaal inkomsten € 2.567,50

 

Uitgaven 2017:

Bank € 162,75

Automatisering € 53,24 euro

Notaris en KvK € 0,00

Promotiemateriaal € 0,00

Reis- en verblijfkosten € 0,00

Donaties aan ziekenhuis Gambia € 15.625,00

Totaal uitgaven € 15.840,99

 

Opgesteld door:

M.A.C. Plasmeijer

Penningmeester stichting Wheels for Health

Werkzaam in eigen bedrijf; Code-M; Zorg voor Verandering

 

Verantwoording:

In begin 2017 stond nog een groot bedrag klaar om de donaties van 2016 verder uit te kunnen geven. Dit is in 2017 daadwerkelijk gebeurd, waardoor het eindsaldo in 2017 veel lager is. Zoals te zien zijn de grootste uitgaven de donaties, en een minimaal bedrag aan kosten bank en automatisering. Voor 2018 is € 7.725,48 vanuit 2017 in de begroting opgenomen voor donaties, daarnaast hebben we verdere activiteiten ontplooid om ook in 2018 donaties te kunnen blijven doen.

Balans 2016 Wheels for Health

Beste belangstellende,

Conform eisen en voorwaarden van de Anbi-status treft u de (begroting en) balans 2016 aan van stichting Wheels for Health.

Begroting en balans 2016 (vastgesteld op 1-2-2016) in EURO’s

                      Inkomsten                                                   Uitgaven

Gelden van derden         20.000           Bank                                           200
Automatisering                   700
Promotiemateriaal            300
Reis- & verblijfkosten      300
Donaties                           18.500

Totaal                           20.000              Totaal                             20.000

Balans 2016 – eindstand 2016 in EURO’s

                   Inkomsten                                                     Uitgaven

Gelden van derden        36.286,82        Bank                                     209,44
Automatisering             611,05
Promotiemateriaal      425,00
Reis- & verblijfkosten   79,48
Donaties                     13.162,88
Nog te besteden           21,798,97

Totaal                       36.286,82        Totaal                         36.286,82

Hartelijke groet,

Ellen van Schaik,
voorzitter Wheels for Health

Ellen van Schaik, onze voorzitter van Wheels for Health, rent op 2 oktober de Utrechtse Singelloop. Je kunt haar sponsoren! Hiermee help je het SJGH aan de tweede ambulance.

Ellen zegt:

A.s zondag loop ik de 10 km Singelloop in Utrecht voor Wilde Ganzen / Stichting Wheels for Health. Je kunt me sponsoren als je wilt:

  • 1 Euro als ik de 10 km volbreng
  • 2 Euro (totaal) als ik de 10 km binnen het uur volbreng
  • 3 Euro (in totaal) als ik mijn PR van 20 jaar geleden verbeter: 58,55 min.

Als je mee wil doen klik dan op de donatie-knop van 2e ambulance en laat het me even weten, dan stuur ik je na afloop het wedstrijd resultaat.

 

 

IMG_6441IMG_6442WildeGanzen_Logo_2015_CMYK

Nieuwsbrief

Beste donateurs van Stichting Wheels for Health,

Zoals beloofd een reisverslag van de fietsuitgifte die afgelopen maand plaatsvond! Het was een groot succes!!!

Van tevoren had onze penningmeester, Mariëlle Plasmeijer, het geld veilig naar de officiële Gambiaanse fietsrekening overgemaakt. Zo kon dit keer de accountant van het ziekenhuis (Sulayman Junkung General Hospital in Bwiam) voor 18 volwassenen en 2 kinderen een fiets aanschaffen.

Zoals jullie misschien weten, telt het ziekenhuis 300 medewerkers en willen we in september 100 fietsen mogelijk maken. De teller staat nu, inclusief de uitgifte, op 73 fietsen. Daarna willen we de 2e ambulance en de pick up truck laten aanschaffen voor het vervoeren van ontslagen patiënten en hun familie en voor het vervoeren van medicijnen en andere middelen. Op langere termijn zijn we van plan voor alle gezinnen van de ziekenhuismedewerkers een fiets mogelijk te maken. Dat betekent dus op termijn 300 fietsen.

De fietsuitgifte is elke keer een bijzondere ceremonie, waarbij de directeur van het ziekenhuis een speech houdt en een van de medewerkers de ceremonie ‘aan elkaar praat’. Twee medewerkers vertelden hoe zij in het dagelijks leven hun fiets benutten: ze kunnen eerder en op tijd (!) op het werk verschijnen en ook weer eerder thuis zijn. Thuis, waar nog veel werk op hen wacht in het huishouden of op het land. Ze vertelden dat ze ook door te fietsen (i.p.v. lopen) minder last hebben van de hitte.

IMG_0664

Deze keer werd van mij een praatje verwacht. Namens het bestuur van de Stichting Wheels for Health en alle donateurs heb ik verteld heel blij te zijn de fietsuitgifte mogelijk te kunnen maken, omdat een fiets het leven in één klap zoveel makkelijker maakt. De bekende brok kwam in mijn keel toen in dat uitsprak, want het maakt je heel klein als je ziet hoeveel verschil een fiets maakt en hoezeer iedereen naar het moment had uitgekeken. Sommige medewerkers zijn ouder dan 50 jaar en hadden het bezit van een fiets nooit als een mogelijkheid gezien (…). En andere ziekenhuismedewerkers kozen ervoor een of twee kinderfietsen aan te schaffen. Deze aanschaf maakt het mogelijk dat kinderen veilig en op tijd op school verschijnen. Na mijn praatje kreeg ik door een van de medewerkers op het hart gedrukt, nóóit te mogen onderschatten wat het belang is van een fiets in de gezinnen van de ziekenhuismedewerkers.IMG_1133

Als cadeautje had ik zelf veiligheidshesjes meegenomen. Zo rond de klok van 19 uur wordt het donker in Gambia en schijnen geen straatlantaarns. Alles werd in dank afgenomen en na een uur ging iedereen zijns of haars weegs.

De reis gaf me een zeer voldaan gevoel.

Alle donateurs: dank dat jullie het verschil maken in het leven van veel Gambiaanse gezinnen!

We hebben inmiddels officieel de Anbi-goede doelen status (giften zijn daardoor fiscaal aftrekbaar). Onze website www.wheelsforhealth.nl is inmiddels actief, we hebben zelfs een logo en een donatieknop, zodat doneren via de website op een veilige manier kan. De komende weken gaan we onze activiteitenkalender vullen met allerlei spannende acties. En niet te vergeten zijn we genomineerd door de organisatie VOOR.nl om op 16 juni ons project te presenteren! Zie voor meer informatie www.voor.nl/voorbeeld-projecten.

We hebben veel zin in alle stichting-activiteiten en houden u op de hoogte!

Namens het bestuur van Stichting Wheels for Health,

Ellen van Schaik,

Voorzitter

Hello World!

Onze stichting Wheels for Health is opgericht op 27 november 2015. Op deze site treft u een blik aan van alle activiteiten van onze stichting.

De stichting financiert fietsen en overige transportmiddelen voor medewerkers van ziekenhuizen in Gambia, te starten met het Sulayman Junkung General Hospital in Bwiam en daarna eventueel (ook) voor medewerkers van ziekenhuizen in andere Afrikaanse landen.

Wilt u doneren? Heel graag!

Het rekeningnummer van onze stichting:

NL51 TRIO 0391 0817 80 stichting Wheels for Health.

U kunt vanzelfsprekend persoonlijk contact een van ons opnemen. Of een mail sturen naar: info@wheelsforhealth.nl

Hartelijke groet,

Ellen van Schaik, voorzitter

Yvonne Ramakers, secretaris

Mariëlle Plasmeijer, penningmeester

Telefoonnummer: 06-28884779

Basisgegevens

Stichting Wheels for Health heeft tot doel:

  1. het ter beschikking stellen en financieren van fietsen en overige transportmiddelen voor medewerkers van ziekenhuizen in Gambia, te starten met het Sulayman Junkung General Hospital in Bwiam, en daarna eventueel (ook) voor medewerkers van ziekenhuizen in andere Afrikaanse landen;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Post- en bezoekadres: Anton Rooskenshof 21, 3544 ME  UTRECHT

Telefoonnummer: +31 628884779

Email: info@wheelsforhealth.nl
Registratiegegevens:

RSIN nummer: 855758156

KvK-nummer: 64643212

Opgericht op 27 november 2015

Bankgegevens:
IBAN: NL51 TRIO 0391 0817 80

Swift: TRIONL2U

Stichting Wheels for Health is gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst.