Balans 2018

Beste belangstellende,

Conform eisen en voorwaarden van de Anbi-status treft u de balans 2018 aan van stichting Wheels for Health.

Financieel Jaaroverzicht 2018 Stichting Wheels for Health

Opgesteld: 26 juni 2019

———————-

Saldo:

Op 1-1-18 in kas ………………………………………………. €  1.723,41

Op 1-1-18 spaarrekening …………………………………….  € 6.802,07

Totaal op 1-1-18 in kas ……………………………………..  € 8.525,48

Op 31-12-18 op lopende rekening …………………………..  €  7.571,42

Op 31-12-18 op spaarrekening ……………………………… €  0,00

Op 31-12-2018 Totaal te besteden / in kas ………………. €  7.571,42

Verantwoording:

Inkomsten 2018:

Giften en donaties  van derden ……………………………… € 9.287,59

Totaal inkomsten ……………………………………………. € 9.287,59

Uitgaven 2018:

Bank ……………………………………………………………. € 235,02

Automatisering ………………………………………………… € 131,71

Notaris en KvK ………………………………………………… € 0,00

Promotiemateriaal …………………………………………….. € 0,00

Reis- en verblijfkosten ………………………………………… € 0,00

Donaties aan ziekenhuis Gambia …………………………… € 9.874,92

Totaal uitgaven ………………………………………………. € 10.241,65

Opgesteld door:

M.A.C. Plasmeijer

Penningmeester stichting Wheels for Health

Werkzaam in eigen bedrijf; Code-M; Zorg voor Verandering

We gaan op reis en nemen mee…..

Bijna is het zover. Op 11 januari vertrekken we met z’n zessen naar Gambia voor de stichting Wheels for Health, een stichting die ten doel heeft het verstrekken van transportmiddelen voor Gambiaanse ziekenhuizen. Naast het bezoeken van de projecten en genieten van bijzondere Gambiaanse plekken, willen wij onze “Nederlandse” kennis graag gaan delen met zoveel mogelijk ziekenhuismedewerkers door het geven van trainingen. Eerder deden we een oproep om ons daarbij te ondersteunen door het doneren van €10,- voor een pen, papier en een eenvoudige maaltijd of door het schenken in natura voor allerlei kantoorattributen als een usb stick, gebruikte smart-phone of laptop. Aan deze oproep is rijkelijk gehoor gegeven!

We zijn ontzettend blij om te melden dat we op reis gaan met……

 • €1000,- aan donaties te besteden aan schriften, maaltijden voor de cursisten en (kinder)fietsen.
 • Pennen en potloden.
 • Kleding voor kinderen en volwassenen.
 • Ballonnen.
 • USB sticks.
 • Lichtgevende hesjes voor kinderen en volwassenen.
 • Bidons.
 • 3 nieuwe fietsen uit Nederland.Ontzettend bedankt voor deze donaties. We zorgen er persoonlijk voor dat alle giften direct in handen komen van de mensen die dit nodig hebben. Mocht u nog een donatie willen geven dan kan dat uiteraard altijd nog. Laat u dan een bericht achter of app één van ons persoonlijk. Samen kunnen we het verschil maken!

  We wensen u alvast hele fijne feestdagen.

  Met een vriendelijke groet van
  Yvonne, Ellen, Mariëlle, Arianne, Debby & Yvette

  www.wheelsforhealth.nl

page1image58992960page1image56898976

Gambia reis januari 2019

page1image3835584

Wil jij een Gambiaanse ziekenhuismedewerker in Gambia blij maken door zijn of haar training te sponsoren?

Dat kan al met een klein gebaar!

Wheels for Health, een stichting die transportmiddelen verzorgt voor Gambiaanse ziekenhuizen, gaat in januari 2019 met een groep van donateurs en bestuursleden de diverse projecten van de stichting bekijken. Een aantal projecten speelt zich af in en rond het Bwiam General Hospital (in Bwiam).
Met de reisgroep willen we, naast het bezoeken van de projecten en het genieten van bijzondere Gambiaanse plekken, onze “Nederlandse” kennis en ervaring delen met zoveel mogelijk ziekenhuismedewerkers. We willen daarbij van hen ook veel leren en stellen vooraf onze persoonlijke doelstellingen op. Door interactieve trainingssessies op basis van vragen die er op dat moment leven bij de medewerkers van diverse disciplines van het ziekenhuis, willen we elkaar bewust ontmoeten en kennis uitwisselen. Uit eerdere ervaringen weten we dat deze trainingen waardevolle inzichten geven en een `beweging ́ opgang kunnen brengen. Zo vertelde een leidinggevende ons achteraf dat zij zich door de training bewust werd van de mogelijkheid om meer coachend in plaats van adviserend leiding te geven. Met een aantal praktische handvatten kon zij daarmee meteen aan de slag. Het was voor haar een eye opener dat medewerkers hierdoor zélf naar oplossingen gingen zoeken. Wat ons als trainers trof was hoeveel je kunt bereiken met een interactieve trainingsvorm in plaats van het “zenden van informatie”, ook in een nieuwe, niet- Westerse omgeving. Dat heeft onze kennis en vaardigheden enorm verrijkt.

De ziekenhuismedewerkers hebben helaas weinig tot geen middelen, zoals papier, pennen en een manier om het lesmateriaal op te slaan. Wil je daarbij ondersteunen? Dat kan eenvoudig met een donatie van € 10 per ziekenhuismedewerker voor pen, papier en een eenvoudige maaltijd. Je kunt ook denken aan een schenking in natura voor allerlei kantoorattributen als usb stick, gebruikte smart phone of laptop, die deelnemers aan de training kunnen gebruiken. Laat in beide gevallen een berichtje achter of app een van ons. Alle donateurs ontvangen na afloop een persoonlijk bedankje van alle betrokkenen.

Maak jij een ziekenhuismedewerker ook blij? Samen kunnen we het verschil maken.

Ben je nieuwsgierig geworden naar onze Stichting Wheels for Health? Bekijk dan eens dit mooie fimpje, waarbij vrouwelijke vrijwilligers van het ziekenhuis, die ook hun eigen groenten verbouwen, een busje in ontvangst nemen waarmee ze voortaan hun groenten kunnen vervoeren naar de regionale markt. Ze zijn uitzinnig van vreugde bij deze nieuwe bron van inkomsten. Ze zorgen zélf voor het onderhoud van het busje, door het busje ook in te zetten voor transport van betalende passagiers.

Mariëlle Plasmeijer, Ellen van Schaik & Yvonne Ramakers – bestuur stichting Wheels for Health

page1image3676464

Nieuwsbrief zomer 2018

Wheels for Health rolt enthousiast en stevig door!

In deze Nieuwsbrief:

 1. Ervaringen tijdens onze reis door Gambia vorige maand (ook op LinkedIn verschenen).
 2. Onze eerstvolgende activiteiten.

Gambia-reis mei 2018
In mei gingen Yvonne Ramakers & Ellen van Schaik, namens de stichting Wheels for Health, naar Gambia. Het was een gevarieerde week en we zijn geïnspireerd en met een zeer voldaan gevoel weer teruggekeerd.

De drie hoogtepunten:

A1            Uitgifte personen-/transportbus (Gali Gali) Women Group Kankuntu garden

We begonnen met een bezoek aan de groentetuin van de vrouwen van Kankuntu, een gemeenschap binnen Bwiam, in Gambia; ons eerste initiatief speciaal bestemd voor vrouwen. Indien ze konden beschikken over een busje, zien deze enthousiaste  vrouwen, nieuwe kansen om hun groenten voor een hogere prijs te verkopen op de grote Brikama markt, 100 kilometer van Bwiam.

Dankzij een recente gulle gift waren we net vóór onze week in staat om onze ambassadeurs te vragen alvast een bus te reserveren voor de vrouwengroep. De bus is inmiddels rijklaar en in gebruik genomen. Wij konden al wel een overhandigingsceremonie doen.

Hoe zetten de vrouwen de bus duurzaam in: uitgangspunt voor Wheels for Health?

 • De bus is aangekocht bij een van de autodealers in Gambia. Dit helpt de eigen economie verder vooruit en is daarom beter dan dat de stichting vanuit Nederland  een auto importeert.
 • In 10 jaar schrijft de vrouwengroep de auto af. De groep zorgt voor onderhoud, betaalt de brandstof zelf en heeft in het kader van ‘goed eigenaarschap’, zélf een deel van de bus bekostigd
 • Het inkomen voor de bus is tweeledig:
  • Verkoop groenten: groenten van hun eigen perceel of van andere groentetelers.
  • Buskaartjes voor vervoer van de vrouwen zelf en andere bewoners van Bwiam.

Een radiojournalist heeft de ceremonie vastgelegd voor een breed publiek.

Het werk in de groentetuin is zwaar. Een nog onvervulde wens  van de vrouwen is een meer efficiënte  watervoorziening, waarbij ze niet meer met volle emmers hoeven te sjouwen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om hen hierbij te helpen. Nu halen zij het water per emmer uit putten. Een systeem met een waterpomp, die met zonnepanelen-energie het water vanuit watercontainers over de percelen laat stromen zou een enorme verbetering zijn van de werkomstandigheden en meteen tot hogere opbrengsten leiden.

A2            Uitgifte tien fietsen ziekenhuismedewerkers

 

Tien ziekenhuismedewerkers van het Bwiam General Hospital hebben een fiets overhandigd gekregen via microkrediet. Hierdoor wordt het woon-werkverkeer gemakkelijker en kost het minder tijd. Dit werd mogelijk dankzij een gulle gift van een donateur, die voor zijn verjaardag geld voor de stichting ‘had gevraagd’. Wheels for Health heeft een donatie gedaan voor aanschaf van de fietsen en het ziekenhuis zorgt voor een terugbetalingsregeling voor de ‘fietsers’, zodat de 10 gelukkigen in staat zijn om in 24 maanden de fietsen af te betalen. De teller van de fietsuitgifte staat inmiddels op 152. Ruim 50 medewerkers staan nog op de wachtlijst.

A3            Uitgifte pick-up truck coördinatie National Eye Health programme Gambia

De Oogzorg in Gambia staat voor Afrikaanse standaarden op een hoog niveau, ondanks beperkingen in gespecialiseerd personeel en middelen. Het hoofdkwartier vanhet Eye Health Program is gevestigd in het Oogziekenhuis in Banjul. Het programma is recentelijk in grote moeilijkheden gekomen, omdat de nieuwe regering niet in staat is geld vrij te maken voor het onderhoud van de zo noodzakelijke transportmiddelen en de hoofdsponsor zich heeft teruggetrokken. Zij hebben een pick-uptruck overhandigd gekregen zodat de  acht satellieten (decentrale posten) weer te bereiken zijn.

Eerstvolgende activiteiten

B1            Verduurzamen van onze projecten

Nu we zo veel projecten in de steigers hebben gezet, willen wij allereerst de projecten verduurzamen (in plaats van nieuwe investeringen) met als ultiem doel onszelf overbodig maken:

We hebben nauw contact met onze twee ambassadeurs in Gambia en die gaan het volgende oppakken:

 • Bestendigen gebruik en afschrijvingssysteem pick-uptruck en ambulance Bwiam
 • Ondersteunen van de vrouwengroep bij: * het gebruik en het aanleggen van een onderhouds- en afschrijvingssyteem van de personen-/transportbus, * het verhogen van de oogst (in Gambia zijn experts aanwezig, maar wie weet zijn ook Nederlandse vrijwilligers te vinden) en * in kaart brengen van de eerstvolgende uitdagingen
 • Opstarten onderhoud- en afschrijvingssysteem voor pick-uptruck van Eye Programme.

B2            Werk- en ontspanningsreis najaar 2018

In het najaar 2018 gaat het dan echt plaatsvinden: voor 10 á 12 personen organiseren we een groepsreis naar Gambia met onze stichting. De reis wordt een mix van kennismaken met en bijdragen aan Wheels for Health projecten én ontspannen op bijzondere, Gambiaanse plekken. Overnachten doen we in eenvoudige, maar comfortabele  hotels en lodges. Eind juli/begin augustus brainstormen we met belangstellenden. Wil je er meer over weten, neem dan contact op met een van ons.

B3            Nieuwe sponsoractiviteiten
Naast ons werk voor en in Gambia beleven we ook erg veel plezier aan de sponsoractiviteiten. Wegens succes zetten we de volgende activiteiten in het najaar voort:

 • In Rotterdam: kledingbeurs van nieuwe merkkleding in combinatie met wijnproeverij
 • In regio Amsterdam: ‘live music bingo’ met mooie prijzen -> meedoen is prijs winnen
 • In Utrecht: sponsorloop met een challenge voor een van de bestuursleden.

Tot slot

Een woord van dank:

 • Aan alle individuele donateurs
 • Aan de gasten uit ons netwerk, die bij het 10-jarig jubileum waren van de eenmanszaak van Mariëlle en van Ellen, op 7 juni. De opbrengst van het feest staat op de stichtingsrekening.
 • Dank aan VARA/BNN, die ons een gulle 1-mei-gift hebben verstrekt voor circa 30 fietsen.

We zitten vol nieuwe plannen, dus donaties, een leuk initiatief voor een sponsoractie of een eigen inspanning voor de stichting zijn altijd welkom.

Bankrekeningnummer van onze ANBI-stichting Wheels for Health is:
NL51 TRIO 0391 0817 80

We blijven jullie op de hoogte houden.

Mariëlle Plasmeijer, Yvonne Ramakers & Ellen van Schaik,

bestuursleden Wheels for Health.

www.wheelsforhealth.nl

https/facebook.com/wheelsforhealth/

En nu zijn de vrouwen aan de beurt!

Beste donateurs,

Zoals het eerdere bericht aangaf, zijn we in onze eerste doelen geslaagd: 100 fietsen, een 2e ambulance en een pick up truck. Echt een geweldige prestatie, dankzij jullie allemaal.

Van diverse kanten is de wens gekomen een project te starten, specifiek voor vrouwen. Een dergelijk project zit in de pen! We zijn van plan vrouwelijke vrijwilligers van het Sulayman Junkung General Hospital ondersteunen bij hun dagelijkse werk rond het ziekenhuis. Dat houdt in dat we ze ondersteunen bij het vervoeren en verkopen van groenten, die zij op het land verbouwen.

Houd de site dus in de gaten!

Wil je meteen doneren? Dat kan op NL 51 TRIO 0391 0817 80 Stichting Wheels for Health.

Hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Ellen van Schaik,

voorzitter Wheels for Health

thumbnail_IMG_2803

Geld voor 2e ambulance en pick up truck is rond!

Beste donateurs van Wheels for Health,

Zeer goed nieuws vanuit de stichting: door verschillende acties, donaties en een gewonnen goede-doelen-competitie, is het gelukt om het geld voor de 2e ambulance en de pick up truck bij elkaar te hebben.

Binnenkort gaat het geld overgemaakt worden naar het ziekenhuis: het Sulayman Junkung General Hospital.

In mei of juni komen we met foto’s en een uitgebreid artikel over de aanschaf van in ieder geval de 2e ambulance!

Iedereen bedankt voor de bijdrage!

Groet,

Ellen van Schaik,

voorzitter Wheels for Health

Ellen finisht de 10 km Singelloop onder het uur!!

In de regen kon Ellen blijven lachen: ze liep de 10 km in 59,07 min!

Op 12 seconden na een evenaring van haar PR van 20 jaar geleden. Wat en prestatie Ellen, van harte gefeliciteerd. En al die inspanning voor Wheels for Health.

Sponsoring kan nu door op de sponsorknop te klikken.

De uitdaging was:

*1 euro bij uitlopen

* 2 euro bij een tijd onder de 60 min.

* 3 uur bij en tijd gelijk aan haar PR van 20 jaar geleden.

Aan jou de keus!

Dank alvast!!