Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Hoeveel aftrek u kunt krijgen hangt af van de manier waarop u een gift doet. U kunt een periodieke gift of gewone gift doen.

Zie voor uw specifieke situatie www.belastingdienst.nl.

Stichting Wheels for Health is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gerangschikt door de belastingdienst. Dit betekent onder meer dat:

  • de stichting zich voor minstens 90% inzet voor algemeen belang
  • geen winstoogmerk heeft
  • moet voldoen aan integriteitseisen
  • beloning voor bestuurder beperkt is tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden (notarieel is vastgelegd dat de bestuurders van Wheels for Health alleen een vergoeding van de door hen in de uitoegening van de functie gemaakt kosten)
  • de stichting voldoet aan administratieve verplichtingen
  • de stichting publiceert bepaalde gegevens.

Zie voor een volledige lijst van verplichtingen www.belastingdienst.nl.

Tot slot vindt jaarlijks accountantscontrole plaats om te checken of de gelden zijn besteed aan de doelstellingen van de stichting.

Algemene vragen

Wij werken graag samen met iedereen, die zich binnen de doelstellingen van de stichting, wil inzetten. Neem daartoe contact op met de stichting via info@wheelsforhealth of via telefoonnummer +31 628884779

De mensen achter de stichting Wheels for Health krijgen niets betaald voor hun werkzaamheden. Na aftrek van gemaakte kosten gaan de giften volledig naar de goede doelen. De kosten die stichting Wheels for Health maakt worden betaald door de donerende particulieren en organisaties.