Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Het beleid van de stichting Wheels for Health is in Afrika met de verstrekking van transportmiddelen een verschil te maken voor het inkomen en de gezondheid van ziekenhuismedewerkers & hun kinderen en ziekenhuispatiënten & hun familie.

De stichting start met het Sulayman Junkung General Hospital (SJGH) in Bwiam:

  • Het personeel van dit ziekenhuis woont 5 tot 10 kilometer en soms nog verder van het ziekenhuis vandaan. Met de subtropische temperaturen in Gambia is de voettocht naar het ziekenhuis vaak een grote fysieke beproeving. Het komt regelmatig voor dat de inspanning leidt tot te laat arriveren op het werk of arbeidsverzuim. Dit heeft een lagere productiviteit tot gevolg.
    De kinderen van het personeel gaan overwegend in Bwiam naar school. Ook voor hen is een fiets zeer welkom, zodat zij hun energie zoveel mogelijk in hun schoolprestaties kunnen stoppen. Bovendien kunnen zij zo met of zonder de benodigde begeleiding naar school fietsen.
    Het verstrekken van fietsen met 100% microkrediet voor ziekenhuismedewerkers en hun kinderen, biedt een goede toegang tot werk en school en daarmee tot de ontwikkelingen van de fietsbezitters. Het fietsen naar werk en school zorgt voor minder uitputting en spaart energie voor werk (personeel) en school (kinderen), sterker nog: het fietsen levert op een makkelijke manier een betere conditie en een hogere weerstand op. Na werk en school zijn de ziekenhuismedewerkers beter in staat op andere manieren in het gezinsinkomen te voorzien. Het streven is om 100 fietsen mogelijk te maken voor het SJGH
  • Het SJGH heeft twee terreinwagens. De ene wagen gebruikt het ziekenhuis voor patiënten die naar het ziekenhuis worden verwezen. De andere wagen zet het ziekenhuis in voor doorverwijzingen naar het enige “opleidingsziekenhuis” in Gambia, 150 kilometer ‘verderop’.
Met de twee ‘extra’ terreinwagens is SJGH in staat het volgende te faciliteren:
    • vervoer van patiënten, die ontslagen zijn uit het ziekenhuis en thuis verder kunnen herstellen of
-in het slechtste geval- voor overledenen, waarbij het lichaam om religieuze redenen binnen
24 uur begraven moet zijn
    • vervoer van personen die bij hun (langdurig) zieke familieleden willen zijn om te mantelzorgen.
Het ziekenhuis moet haar huidige twee wagens gereserveerd houden voor het urgent patiëntenvervoer; kunst- en vliegwerk, gezien het frequente onderhoud van de huidige twee wagens.
Meer transportmiddelen geeft meer mogelijkheden voor betrokkenen om -tegen vergoeding van het benzinegeld- snel naar hun compound terug te keren of zich bij hun familielid te voegen in het SJGH.

Zodra stichting Wheels for Health geslaagd is in de primaire doelstelling voor het SJGH: 100 fietsen en twee terreinwagens, verzet de stichting haar bakens en zet zij zich in voor een zelfde traject in andere ziekenhuizen binnen Gambia en ziekenhuizen in andere Afrikaanse landen.

Comments

Leave a Reply