Geld voor 2e ambulance en pick up truck is rond!

Beste donateurs van Wheels for Health,

Zeer goed nieuws vanuit de stichting: door verschillende acties, donaties en een gewonnen goede-doelen-competitie, is het gelukt om het geld voor de 2e ambulance en de pick up truck bij elkaar te hebben.

Binnenkort gaat het geld overgemaakt worden naar het ziekenhuis: het Sulayman Junkung General Hospital.

In mei of juni komen we met foto’s en een uitgebreid artikel over de aanschaf van in ieder geval de 2e ambulance!

Iedereen bedankt voor de bijdrage!

Groet,

Ellen van Schaik,

voorzitter Wheels for Health

Ellen finisht de 10 km Singelloop onder het uur!!

In de regen kon Ellen blijven lachen: ze liep de 10 km in 59,07 min!

Op 12 seconden na een evenaring van haar PR van 20 jaar geleden. Wat en prestatie Ellen, van harte gefeliciteerd. En al die inspanning voor Wheels for Health.

Sponsoring kan nu door op de sponsorknop te klikken.

De uitdaging was:

*1 euro bij uitlopen

* 2 euro bij een tijd onder de 60 min.

* 3 uur bij en tijd gelijk aan haar PR van 20 jaar geleden.

Aan jou de keus!

Dank alvast!!

Ellen van Schaik, onze voorzitter van Wheels for Health, rent op 2 oktober de Utrechtse Singelloop. Je kunt haar sponsoren! Hiermee help je het SJGH aan de tweede ambulance.

Ellen zegt:

A.s zondag loop ik de 10 km Singelloop in Utrecht voor Wilde Ganzen / Stichting Wheels for Health. Je kunt me sponsoren als je wilt:

 • 1 Euro als ik de 10 km volbreng
 • 2 Euro (totaal) als ik de 10 km binnen het uur volbreng
 • 3 Euro (in totaal) als ik mijn PR van 20 jaar geleden verbeter: 58,55 min.

Als je mee wil doen klik dan op de donatie-knop van 2e ambulance en laat het me even weten, dan stuur ik je na afloop het wedstrijd resultaat.

 

 

IMG_6441IMG_6442WildeGanzen_Logo_2015_CMYK

Nieuwsbrief

Beste donateurs van Stichting Wheels for Health,

Zoals beloofd een reisverslag van de fietsuitgifte die afgelopen maand plaatsvond! Het was een groot succes!!!

Van tevoren had onze penningmeester, Mariëlle Plasmeijer, het geld veilig naar de officiële Gambiaanse fietsrekening overgemaakt. Zo kon dit keer de accountant van het ziekenhuis (Sulayman Junkung General Hospital in Bwiam) voor 18 volwassenen en 2 kinderen een fiets aanschaffen.

Zoals jullie misschien weten, telt het ziekenhuis 300 medewerkers en willen we in september 100 fietsen mogelijk maken. De teller staat nu, inclusief de uitgifte, op 73 fietsen. Daarna willen we de 2e ambulance en de pick up truck laten aanschaffen voor het vervoeren van ontslagen patiënten en hun familie en voor het vervoeren van medicijnen en andere middelen. Op langere termijn zijn we van plan voor alle gezinnen van de ziekenhuismedewerkers een fiets mogelijk te maken. Dat betekent dus op termijn 300 fietsen.

De fietsuitgifte is elke keer een bijzondere ceremonie, waarbij de directeur van het ziekenhuis een speech houdt en een van de medewerkers de ceremonie ‘aan elkaar praat’. Twee medewerkers vertelden hoe zij in het dagelijks leven hun fiets benutten: ze kunnen eerder en op tijd (!) op het werk verschijnen en ook weer eerder thuis zijn. Thuis, waar nog veel werk op hen wacht in het huishouden of op het land. Ze vertelden dat ze ook door te fietsen (i.p.v. lopen) minder last hebben van de hitte.

IMG_0664

Deze keer werd van mij een praatje verwacht. Namens het bestuur van de Stichting Wheels for Health en alle donateurs heb ik verteld heel blij te zijn de fietsuitgifte mogelijk te kunnen maken, omdat een fiets het leven in één klap zoveel makkelijker maakt. De bekende brok kwam in mijn keel toen in dat uitsprak, want het maakt je heel klein als je ziet hoeveel verschil een fiets maakt en hoezeer iedereen naar het moment had uitgekeken. Sommige medewerkers zijn ouder dan 50 jaar en hadden het bezit van een fiets nooit als een mogelijkheid gezien (…). En andere ziekenhuismedewerkers kozen ervoor een of twee kinderfietsen aan te schaffen. Deze aanschaf maakt het mogelijk dat kinderen veilig en op tijd op school verschijnen. Na mijn praatje kreeg ik door een van de medewerkers op het hart gedrukt, nóóit te mogen onderschatten wat het belang is van een fiets in de gezinnen van de ziekenhuismedewerkers.IMG_1133

Als cadeautje had ik zelf veiligheidshesjes meegenomen. Zo rond de klok van 19 uur wordt het donker in Gambia en schijnen geen straatlantaarns. Alles werd in dank afgenomen en na een uur ging iedereen zijns of haars weegs.

De reis gaf me een zeer voldaan gevoel.

Alle donateurs: dank dat jullie het verschil maken in het leven van veel Gambiaanse gezinnen!

We hebben inmiddels officieel de Anbi-goede doelen status (giften zijn daardoor fiscaal aftrekbaar). Onze website www.wheelsforhealth.nl is inmiddels actief, we hebben zelfs een logo en een donatieknop, zodat doneren via de website op een veilige manier kan. De komende weken gaan we onze activiteitenkalender vullen met allerlei spannende acties. En niet te vergeten zijn we genomineerd door de organisatie VOOR.nl om op 16 juni ons project te presenteren! Zie voor meer informatie www.voor.nl/voorbeeld-projecten.

We hebben veel zin in alle stichting-activiteiten en houden u op de hoogte!

Namens het bestuur van Stichting Wheels for Health,

Ellen van Schaik,

Voorzitter

Hello World!

Onze stichting Wheels for Health is opgericht op 27 november 2015. Op deze site treft u een blik aan van alle activiteiten van onze stichting.

De stichting financiert fietsen en overige transportmiddelen voor medewerkers van ziekenhuizen in Gambia, te starten met het Sulayman Junkung General Hospital in Bwiam en daarna eventueel (ook) voor medewerkers van ziekenhuizen in andere Afrikaanse landen.

Wilt u doneren? Heel graag!

Het rekeningnummer van onze stichting:

NL51 TRIO 0391 0817 80 stichting Wheels for Health.

U kunt vanzelfsprekend persoonlijk contact een van ons opnemen. Of een mail sturen naar: info@wheelsforhealth.nl

Hartelijke groet,

Ellen van Schaik, voorzitter

Yvonne Ramakers, secretaris

Mariëlle Plasmeijer, penningmeester

Telefoonnummer: 06-28884779

Basisgegevens

Stichting Wheels for Health heeft tot doel:

 1. het ter beschikking stellen en financieren van fietsen en overige transportmiddelen voor medewerkers van ziekenhuizen in Gambia, te starten met het Sulayman Junkung General Hospital in Bwiam, en daarna eventueel (ook) voor medewerkers van ziekenhuizen in andere Afrikaanse landen;
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Post- en bezoekadres: Anton Rooskenshof 21, 3544 ME  UTRECHT

Telefoonnummer: +31 628884779

Email: info@wheelsforhealth.nl
Registratiegegevens:

RSIN nummer: 855758156

KvK-nummer: 64643212

Opgericht op 27 november 2015

Bankgegevens:
IBAN: NL51 TRIO 0391 0817 80

Swift: TRIONL2U

Stichting Wheels for Health is gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) door de belastingdienst.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Het beleid van de stichting Wheels for Health is in Afrika met de verstrekking van transportmiddelen een verschil te maken voor het inkomen en de gezondheid van ziekenhuismedewerkers & hun kinderen en ziekenhuispatiënten & hun familie.

De stichting start met het Sulayman Junkung General Hospital (SJGH) in Bwiam:

 • Het personeel van dit ziekenhuis woont 5 tot 10 kilometer en soms nog verder van het ziekenhuis vandaan. Met de subtropische temperaturen in Gambia is de voettocht naar het ziekenhuis vaak een grote fysieke beproeving. Het komt regelmatig voor dat de inspanning leidt tot te laat arriveren op het werk of arbeidsverzuim. Dit heeft een lagere productiviteit tot gevolg.
  De kinderen van het personeel gaan overwegend in Bwiam naar school. Ook voor hen is een fiets zeer welkom, zodat zij hun energie zoveel mogelijk in hun schoolprestaties kunnen stoppen. Bovendien kunnen zij zo met of zonder de benodigde begeleiding naar school fietsen.
  Het verstrekken van fietsen met 100% microkrediet voor ziekenhuismedewerkers en hun kinderen, biedt een goede toegang tot werk en school en daarmee tot de ontwikkelingen van de fietsbezitters. Het fietsen naar werk en school zorgt voor minder uitputting en spaart energie voor werk (personeel) en school (kinderen), sterker nog: het fietsen levert op een makkelijke manier een betere conditie en een hogere weerstand op. Na werk en school zijn de ziekenhuismedewerkers beter in staat op andere manieren in het gezinsinkomen te voorzien. Het streven is om 100 fietsen mogelijk te maken voor het SJGH
 • Het SJGH heeft twee terreinwagens. De ene wagen gebruikt het ziekenhuis voor patiënten die naar het ziekenhuis worden verwezen. De andere wagen zet het ziekenhuis in voor doorverwijzingen naar het enige “opleidingsziekenhuis” in Gambia, 150 kilometer ‘verderop’.
Met de twee ‘extra’ terreinwagens is SJGH in staat het volgende te faciliteren:
  • vervoer van patiënten, die ontslagen zijn uit het ziekenhuis en thuis verder kunnen herstellen of
-in het slechtste geval- voor overledenen, waarbij het lichaam om religieuze redenen binnen
24 uur begraven moet zijn
  • vervoer van personen die bij hun (langdurig) zieke familieleden willen zijn om te mantelzorgen.
Het ziekenhuis moet haar huidige twee wagens gereserveerd houden voor het urgent patiëntenvervoer; kunst- en vliegwerk, gezien het frequente onderhoud van de huidige twee wagens.
Meer transportmiddelen geeft meer mogelijkheden voor betrokkenen om -tegen vergoeding van het benzinegeld- snel naar hun compound terug te keren of zich bij hun familielid te voegen in het SJGH.

Zodra stichting Wheels for Health geslaagd is in de primaire doelstelling voor het SJGH: 100 fietsen en twee terreinwagens, verzet de stichting haar bakens en zet zij zich in voor een zelfde traject in andere ziekenhuizen binnen Gambia en ziekenhuizen in andere Afrikaanse landen.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de instelling is notarieel vastgelegd op 27 november 2015 (artikel 3, lid 6):

 • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten.

De drie bestuursleden van Wheels for Health zijn als vrijwillig (zorg)professional & trainer verbonden aan het Management Development programma van SJGH.

RSIN-nummer en KvK-nummer

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van de stichting Wheels for Health luidt:

855758156

Het Kamer van Koophandel (KvK) nummer van de stichting Wheels for Health luidt:

64643212