Nieuwsbrief zomer 2018

Wheels for Health rolt enthousiast en stevig door!

In deze Nieuwsbrief:

 1. Ervaringen tijdens onze reis door Gambia vorige maand (ook op LinkedIn verschenen).
 2. Onze eerstvolgende activiteiten.

Gambia-reis mei 2018
In mei gingen Yvonne Ramakers & Ellen van Schaik, namens de stichting Wheels for Health, naar Gambia. Het was een gevarieerde week en we zijn geïnspireerd en met een zeer voldaan gevoel weer teruggekeerd.

De drie hoogtepunten:

A1            Uitgifte personen-/transportbus (Gali Gali) Women Group Kankuntu garden

We begonnen met een bezoek aan de groentetuin van de vrouwen van Kankuntu, een gemeenschap binnen Bwiam, in Gambia; ons eerste initiatief speciaal bestemd voor vrouwen. Indien ze konden beschikken over een busje, zien deze enthousiaste  vrouwen, nieuwe kansen om hun groenten voor een hogere prijs te verkopen op de grote Brikama markt, 100 kilometer van Bwiam.

Dankzij een recente gulle gift waren we net vóór onze week in staat om onze ambassadeurs te vragen alvast een bus te reserveren voor de vrouwengroep. De bus is inmiddels rijklaar en in gebruik genomen. Wij konden al wel een overhandigingsceremonie doen.

Hoe zetten de vrouwen de bus duurzaam in: uitgangspunt voor Wheels for Health?

 • De bus is aangekocht bij een van de autodealers in Gambia. Dit helpt de eigen economie verder vooruit en is daarom beter dan dat de stichting vanuit Nederland  een auto importeert.
 • In 10 jaar schrijft de vrouwengroep de auto af. De groep zorgt voor onderhoud, betaalt de brandstof zelf en heeft in het kader van ‘goed eigenaarschap’, zélf een deel van de bus bekostigd
 • Het inkomen voor de bus is tweeledig:
  • Verkoop groenten: groenten van hun eigen perceel of van andere groentetelers.
  • Buskaartjes voor vervoer van de vrouwen zelf en andere bewoners van Bwiam.

Een radiojournalist heeft de ceremonie vastgelegd voor een breed publiek.

Het werk in de groentetuin is zwaar. Een nog onvervulde wens  van de vrouwen is een meer efficiënte  watervoorziening, waarbij ze niet meer met volle emmers hoeven te sjouwen. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid om hen hierbij te helpen. Nu halen zij het water per emmer uit putten. Een systeem met een waterpomp, die met zonnepanelen-energie het water vanuit watercontainers over de percelen laat stromen zou een enorme verbetering zijn van de werkomstandigheden en meteen tot hogere opbrengsten leiden.

A2            Uitgifte tien fietsen ziekenhuismedewerkers

 

Tien ziekenhuismedewerkers van het Bwiam General Hospital hebben een fiets overhandigd gekregen via microkrediet. Hierdoor wordt het woon-werkverkeer gemakkelijker en kost het minder tijd. Dit werd mogelijk dankzij een gulle gift van een donateur, die voor zijn verjaardag geld voor de stichting ‘had gevraagd’. Wheels for Health heeft een donatie gedaan voor aanschaf van de fietsen en het ziekenhuis zorgt voor een terugbetalingsregeling voor de ‘fietsers’, zodat de 10 gelukkigen in staat zijn om in 24 maanden de fietsen af te betalen. De teller van de fietsuitgifte staat inmiddels op 152. Ruim 50 medewerkers staan nog op de wachtlijst.

A3            Uitgifte pick-up truck coördinatie National Eye Health programme Gambia

De Oogzorg in Gambia staat voor Afrikaanse standaarden op een hoog niveau, ondanks beperkingen in gespecialiseerd personeel en middelen. Het hoofdkwartier vanhet Eye Health Program is gevestigd in het Oogziekenhuis in Banjul. Het programma is recentelijk in grote moeilijkheden gekomen, omdat de nieuwe regering niet in staat is geld vrij te maken voor het onderhoud van de zo noodzakelijke transportmiddelen en de hoofdsponsor zich heeft teruggetrokken. Zij hebben een pick-uptruck overhandigd gekregen zodat de  acht satellieten (decentrale posten) weer te bereiken zijn.

Eerstvolgende activiteiten

B1            Verduurzamen van onze projecten

Nu we zo veel projecten in de steigers hebben gezet, willen wij allereerst de projecten verduurzamen (in plaats van nieuwe investeringen) met als ultiem doel onszelf overbodig maken:

We hebben nauw contact met onze twee ambassadeurs in Gambia en die gaan het volgende oppakken:

 • Bestendigen gebruik en afschrijvingssysteem pick-uptruck en ambulance Bwiam
 • Ondersteunen van de vrouwengroep bij: * het gebruik en het aanleggen van een onderhouds- en afschrijvingssyteem van de personen-/transportbus, * het verhogen van de oogst (in Gambia zijn experts aanwezig, maar wie weet zijn ook Nederlandse vrijwilligers te vinden) en * in kaart brengen van de eerstvolgende uitdagingen
 • Opstarten onderhoud- en afschrijvingssysteem voor pick-uptruck van Eye Programme.

B2            Werk- en ontspanningsreis najaar 2018

In het najaar 2018 gaat het dan echt plaatsvinden: voor 10 á 12 personen organiseren we een groepsreis naar Gambia met onze stichting. De reis wordt een mix van kennismaken met en bijdragen aan Wheels for Health projecten én ontspannen op bijzondere, Gambiaanse plekken. Overnachten doen we in eenvoudige, maar comfortabele  hotels en lodges. Eind juli/begin augustus brainstormen we met belangstellenden. Wil je er meer over weten, neem dan contact op met een van ons.

B3            Nieuwe sponsoractiviteiten
Naast ons werk voor en in Gambia beleven we ook erg veel plezier aan de sponsoractiviteiten. Wegens succes zetten we de volgende activiteiten in het najaar voort:

 • In Rotterdam: kledingbeurs van nieuwe merkkleding in combinatie met wijnproeverij
 • In regio Amsterdam: ‘live music bingo’ met mooie prijzen -> meedoen is prijs winnen
 • In Utrecht: sponsorloop met een challenge voor een van de bestuursleden.

Tot slot

Een woord van dank:

 • Aan alle individuele donateurs
 • Aan de gasten uit ons netwerk, die bij het 10-jarig jubileum waren van de eenmanszaak van Mariëlle en van Ellen, op 7 juni. De opbrengst van het feest staat op de stichtingsrekening.
 • Dank aan VARA/BNN, die ons een gulle 1-mei-gift hebben verstrekt voor circa 30 fietsen.

We zitten vol nieuwe plannen, dus donaties, een leuk initiatief voor een sponsoractie of een eigen inspanning voor de stichting zijn altijd welkom.

Bankrekeningnummer van onze ANBI-stichting Wheels for Health is:
NL51 TRIO 0391 0817 80

We blijven jullie op de hoogte houden.

Mariëlle Plasmeijer, Yvonne Ramakers & Ellen van Schaik,

bestuursleden Wheels for Health.

www.wheelsforhealth.nl

https/facebook.com/wheelsforhealth/