Over ons

Achtergrond
Het bestuur van de stichting Wheels for Health bestaat uit de volgende personen: Yvonne Ramakers (secretaris), Mariëlle Plasmeijer (penningmeester) en Ellen van Schaik (voorzitter).

Zij hebben alle drie belangenloos management-trainingen verzorgd voor het Sulayman Junkung General Hospital (SJGH) in Bwiam, Gambia, een ziekenhuis met 300 medewerkers. De ziekenhuisdirectie heeft de volgende vraag neergelegd bij de drie bestuursleden: een fiets- en transportmiddelen project realiseren voor het SJGH. Die wens is omgezet in de stichting Wheels for Health, die sinds 27 november 2015 notarieel een feit is geworden. Het RSIN nummer van de stichting is: 855758156 en het KvK-nummer: 64643212.

Het project is op 21 september 2015 reeds onofficieel gelanceerd met een uitgifte van de eerste 21 fietsen aan SJGH- medewerkers, die hun fiets met een 100% renteloos microkrediet zelf uitzochten en aanschaften. Bewezen is dat deze vorm van ontwikkelingshulp structureel werkt. De aanschaf was financieel mogelijk door donaties van sponsororganisaties en onszelf. Eind februari 2015 zijn 53 fietsen gefinancierd en staan meer dan 100 medewerkers op de wachtlijst. Inmiddels hebben we begin 2017 het felbegeerde aantal fietsen van 100 bereikt.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan Wheels for Health
Het beleid van de stichting Wheels for Health is in Afrika met de verstrekking van transportmiddelen een verschil voor het inkomen en gezondheid van ziekenhuismedewerkers & hun kinderen en ziekenhuispatiënten & hun familie. De stichting is gestart met het Sulayman Junkung General Hospital (SJGH) in Bwiam:

 • Het personeel van dit ziekenhuis woont 5 tot 10 kilometer en soms nog verder van het ziekenhuis vandaan. Met de subtropische temperaturen in Gambia is de voettocht naar het ziekenhuis vaak een grote fysieke beproeving. Het komt regelmatig voor dat de inspanning leidt tot te laat arriveren op het werk of arbeidsverzuim. Dit heeft een lagere productiviteit tot gevolg.
  De kinderen van het personeel gaan overwegend in Bwiam naar school. Ook voor hen is een fiets zeer welkom, zodat zij hun energie zoveel mogelijk in hun schoolprestaties kunnen stoppen. Bovendien kunnen zij zo met of zonder de benodigde begeleiding naar school fietsen.
  Het verstrekken van fietsen met 100% microkrediet voor ziekenhuismedewerkers en hun kinderen, biedt een goede toegang tot werk en school en daarmee tot de ontwikkelingen van de fietsbezitters. Het fietsen naar werk en school zorgt voor minder uitputting en spaart energie voor werk (personeel) en school (kinderen), sterker nog: het fietsen levert op een makkelijke manier een betere conditie en een hogere weerstand op. Na werk en school zijn de ziekenhuismedewerkers beter in staat op andere manieren in het gezinsinkomen te voorzien. Het streven is om 100 fietsen mogelijk te maken voor het SJGH
 • Het SJGH heeft twee terreinwagens. De ene wagen gebruikt het ziekenhuis voor patiënten die naar het ziekenhuis worden verwezen. De andere wagen zet het ziekenhuis in voor doorverwijzingen naar het enige “opleidingsziekenhuis” in Gambia, 150 kilometer ‘verderop’.
Met de twee ‘extra’ terreinwagens is SJGH in staat het volgende te faciliteren:
  • vervoer van patiënten, die ontslagen zijn uit het ziekenhuis en thuis verder kunnen herstellen of
-in het slechtste geval- voor overledenen, waarbij het lichaam om religieuze redenen binnen
24 uur begraven moet zijn
  • vervoer van personen die bij hun (langdurig) zieke familieleden willen zijn om te mantelzorgen.
Het ziekenhuis moet haar huidige twee wagens gereserveerd houden voor het urgent patiëntenvervoer; kunst- en vliegwerk, gezien het frequente onderhoud van de huidige twee wagens.
Meer transportmiddelen geeft meer mogelijkheden voor betrokkenen om -tegen vergoeding van het benzinegeld- snel naar hun compound terug te keren of zich bij hun familielid te voegen in het SJGH
  • vervoer van hulpmiddelen, medicijnen en andere benodigdheden.

Nu de stichting Wheels for Health is geslaagd in de primaire doelstelling voor het SJGH: 100 fietsen en twee terreinwagens, verzet de stichting haar bakens en zet zij zich in voor een vraag naar transportmiddelen, gekoppeld aan Gambiaanse ziekenhuizen.

 

Anti-strijkstok
Het beloningsbeleid van de instelling is notarieel vastgelegd op 27 november 2015
(artikel 3, lid 6):

 • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten.

De drie bestuursleden van Wheels for Health zijn als vrijwillig (zorg)professional & trainer verbonden aan het Management Development programma van SJGH.
Stichting Wheels for Health is een ANBI-stichting. Rekeningnummer NL51 TRIO 0391 0817 80